Category Archives: รีวิว

เสริมจมูก+เนื้อเยื่อ (เสริมเพราะสันเตี้ย เนื้อน้อย)

เสริมจมูกสันจมูกเตี้ย เนื้อน้อย เคสนี้เดิมคนไข้สันจมูกเ […]

เสริมจมูกแก้จมูกสั้น

เสริมจมูกแก้จมูกสั้น เคสนี้เดิมคนไข้จมูกสั้น ไม่มีสันจม […]

เสริมจมูก สันโก่งนูน จมูกมีฮัมพ์

เสริมจมูก สันโก่งนูน จมูกมีฮัมพ์ เคสนี้เดิมคนไข้พอมีสัน […]

แก้จมูก+เนื้อเยื่อ (แก้เพราะปลายงุ้ม หน้าไม่มีมิติ)

แก้ปลายงุ้ม หน้าไม่มีมิติ เคสนี้คนไข้เคยเสริมจมูกมาแล้ว […]

แก้จมูก+เนื้อเยื่อ (แก้เพราะทรงแข็งทื้อ ปลายงุ้ม หน้าไม่มีมิติ)

แก้ทรงจมูกแข็งทื่อ ปลายงุ้ม หน้าไม่มีมิติ เคสนี้คนไข้เค […]

แก้จมูก+เนื้อเยื่อ (แก้เพราะจมูกปลายงุ้ม)

แก้จมูกปลายงุ้ม ทำให้หน้ามีอายุ เคสนี้คนไข้เคยเสริมจมูก […]

แก้จมูก+เนื้อเยื่อ (แก้เพราะสันโด่งเกินไป)

แก้สันจมูกโด่งเกินไป เสี่ยงซิลิโคนทะลุ เคสนี้คนไข้เคยเส […]

เสริมจมูก+หลังหู (แก้เพราะจมูกปลายงุ้ม)

แก้จมูกปลายงุ้ม ดูมีอายุ เคสนี้คนไข้เคยเสริมจมูกมาแล้ว […]

เสริมจมูก+หลังหู (แก้เพราะแกนเอียง ฐานกว้าง)

แก้แกนจมูกเอียง ฐานจมูกกว้าง เคสนี้คนไข้เคยเสริมจมูกมาแ […]